Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II S.A. / www.raba2.pl

Rubryka 1 Dane

podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 360738333, NIP: 6322012064

3.Firma, pod która spółka działa PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH „RABA II” SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wczesniejszej rejestracji ——

5.Czy przedsiebiorca prowadzi działalnosc

gospodarcza z innymi podmiotami na

podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji

pozytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 Siedziba

i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. SLASKIE, powiat JAWORZNO, gmina JAWORZNO, miejsc. JAWORZNO

2.Adres ul. GRUNWALDZKA, nr 2, lok. —, miejsc. JAWORZNO, kod 43-600, poczta JAWORZNO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 4.

Adres strony internetowej Rubryka

3 Oddziały

Brak wpisów

 

ZARZĄD
Dane osób wchodzacych w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAREK

2.Imiona JERZY EDWARD

3.Numer PESEL/REGON 56……..1

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentujacym PREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w skład

zarzadu została zawieszona w

czynnosciach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona 2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma CIEPLAK

2.Imiona ROMAN

3.Numer PESEL/REGON 70……..1

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentujacym CZŁONEK ZARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w skład

zarzadu została zawieszona w

czynnosciach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona 3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma SWIETLA

2.Imiona KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON 71……..5

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentujacym WICEPREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w skład

zarzadu została zawieszona w

czynnosciach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka

MAR-BUD MICHAŁ SIKORA

MAR-BUD MICHAŁ SIKORA

Dane podstawowe

Imię
MICHAŁ
Nazwisko
SIKORA
Numer NIP
7162736841
Numer REGON
367117166
Firma przedsiębiorcy
MAR-BUD MICHAŁ SIKORA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
514539562
Numer faksu

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. puławski, gm. Janowiec, miejsc. Trzcianki, nr 97B, 24-100, poczta Puławy, opis miejsca teren kraju
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Adres do doręczeń
woj. LUBELSKIE, pow. puławski, gm. Janowiec, miejsc. Trzcianki, nr 97B, 24-100, poczta Puławy
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2017-05-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
41.10.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.31.Z, 43.34.Z, 43.39.Z
Małżeńska wspólność majątkowa
tak
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

brak wpisów
KWOTA ZADŁUŻENIA 21.411,84 zł + odsetki od dnia 07 października 2019 r.

PAK 22 Sp. z o.o. KRS 0000503350 ; NIP 6292467787 . Prezes Zarządu Tomasz Augustyn Wajdeczko

Nazwa PAK 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców Województwo ŚLĄSKIE
Numer KRS 0000503350 Powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6292467787 Gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA
REGON 24337740000000 Miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KORZENIEC 14
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-04-18 Kod pocztowy 41-300
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji W JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
WAJDECZKO TOMASZ AUGUSTYN PREZES ZARZĄDU
Strona 1 z 1 Liczba członków: 1
Dług wynika z niezapłaconej Faktury Vat podpisanej przez Prezesa Zarządu dłużnika
Kwota FV 7699,80 zł

Ciebiada Paweł Ter-Chłod

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.:
Numer identyfikacyjny REGON 731167010
Numer NIP 8311211878
Nazwa Ciebiada Paweł „TER-CHŁOD”
Nazwisko CIEBIADA
Imię / imiona PAWEŁ WIKTOR
Adres siedziby:
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ŁASKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura BUCZEK
Ulica, miejscowość LUCIEJÓW 124
Poczta 98-113 BUCZEK
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 – BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ
Kod i nazwa formy własności 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 4321Z – WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
2000-12-13
Data rozpoczęcia działalności ** 2000-12-13
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER GOSPODARKI
Nazwa rejestru / ewidencji CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

Jednostki lokalne:

Numer identyfikacyjny REGON 73116701000020
Nazwa „TER-CHŁOD” PAWEŁ CIEBIADA
Numer identyfikacyjny REGON 73116701000020
Nazwa „TER-CHŁOD” PAWEŁ CIEBIADA
Adres siedziby / działalności RYNEK RYNEK KOŚCIUSZKI 17 , WIDAWA, 98-170 WIDAWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 3314Z – NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
2007-02-01
Data rozpoczęcia działalności ** 2007-02-01

Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych ARES Szczotkowski Krzysztof

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.:
Numer identyfikacyjny REGON 531334626
Numer NIP 7521097974
Nazwa SZCZOTKOWSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ,,ARES”
Nazwisko SZCZOTKOWSKI
Imię / imiona KRZYSZTOF PAWEŁ
Adres siedziby:
Województwo OPOLSKIE
Powiat NAMYSŁOWSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura NAMYSŁÓW – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 2A lok.5 , NAMYSŁÓW
Poczta 46-100 NAMYSŁÓW
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 – BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ
Kod i nazwa formy własności 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 4211Z – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
1998-05-01
Data rozpoczęcia działalności ** 1998-04-15
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER GOSPODARKI
Nazwa rejestru / ewidencji CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bogdan Paruszewski

Wierzytelność wynika z wyroku sądowego.

Sygn. akt. X GC 175/8

należność główna – 204315,94

odsetki na dzień 01.01.2013 – 199257,94

koszty procesowe – 17778,00

koszt klauzuli – 66,00

koszty egzekucyjne – 1800,00

Maria Gajda

Wierzytelność wynika z wyroku sądowego.

Sygn. akt. X GC 175/8

 

należność główna – 203105,94

odsetki na dzień 01.01.2013 – 119158,38

koszty procesowe – 17778,00

koszty apelacji – 5400,00

koszt klauzuli – 12,00

koszty egzekucyjne – 1800,00