Bogdan Paruszewski

Wierzytelność wynika z wyroku sądowego.

Sygn. akt. X GC 175/8

należność główna – 204315,94

odsetki na dzień 01.01.2013 – 199257,94

koszty procesowe – 17778,00

koszt klauzuli – 66,00

koszty egzekucyjne – 1800,00