BUDOSTAL 5 S.A.

Nota Odsetkowa – kwota 2671,52 zł

Faktury Vat – kwota 205341,28 zł