Ciebiada Paweł Ter-Chłod

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.:
Numer identyfikacyjny REGON 731167010
Numer NIP 8311211878
Nazwa Ciebiada Paweł „TER-CHŁOD”
Nazwisko CIEBIADA
Imię / imiona PAWEŁ WIKTOR
Adres siedziby:
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ŁASKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura BUCZEK
Ulica, miejscowość LUCIEJÓW 124
Poczta 98-113 BUCZEK
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 – BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ
Kod i nazwa formy własności 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 4321Z – WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
2000-12-13
Data rozpoczęcia działalności ** 2000-12-13
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER GOSPODARKI
Nazwa rejestru / ewidencji CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

Jednostki lokalne:

Numer identyfikacyjny REGON 73116701000020
Nazwa „TER-CHŁOD” PAWEŁ CIEBIADA
Numer identyfikacyjny REGON 73116701000020
Nazwa „TER-CHŁOD” PAWEŁ CIEBIADA
Adres siedziby / działalności RYNEK RYNEK KOŚCIUSZKI 17 , WIDAWA, 98-170 WIDAWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 3314Z – NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
2007-02-01
Data rozpoczęcia działalności ** 2007-02-01