FORBUD Zbigniew Rek

Kwota wynikająca z FV na sumę 83 888,35 PLN

Podpisane umowy , oraz protokoły odbioru.