Grupa Budowa Instalacji Przemysłowych Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej

FAKTURY VAT ( bez należności odsetkowej ) zgłoszone do masy upadłościowej