INBUD HYDROIZOLACJE ROMAN BARYŁA

INBUD HYDROIZOLACJE ROMAN BARYŁA
Dane podstawowe
Imię
ROMAN
Nazwisko
BARYŁA
Numer NIP
6261124276
Numer REGON
361717333
Firma przedsiębiorcy
INBUD HYDROIZOLACJE ROMAN BARYŁA
Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej

Adres strony internetowej

Numer telefonu

Numer faksu

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności
ul. Fryderyka Chopina 27B lok. 6, 42-606 Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, woj. ŚLĄSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności

Adres do doręczeń
ul. Fryderyka Chopina 27B lok. 6, 42-606 Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, woj. ŚLĄSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2015-06-05
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności

Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Data wykreślenia wpisu z rejestru

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
41.20.Z, 41.10.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 71.12.Z, 77.32.Z, 77.39.Z
Małżeńska wspólność majątkowa
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów
Zakazy

brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów
Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów

DŁUG WYNIKA Z NIEOPŁACONEJ FAKTURY VAT