Janusz Puchałka Zakład Stolarsko-Remontowo-Budowlany

FV potwierdzone Umową Ugody

Poniższa kwota zadłużenia obejmuje odsetki na dzień 23 maj 2011