Komingo S.C. Agnieszka Ściskała , Jacek Ściskała

Należność wynika z FV