Leszek Zugaj

WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2012 r.