Maria Gajda

Wierzytelność wynika z wyroku sądowego.

Sygn. akt. X GC 175/8

 

należność główna – 203105,94

odsetki na dzień 01.01.2013 – 119158,38

koszty procesowe – 17778,00

koszty apelacji – 5400,00

koszt klauzuli – 12,00

koszty egzekucyjne – 1800,00