Monika Francikowska

Nakaz Zapłaty w postępowaniu Upominawczym
Sygn. akt I1 Nc. 1548/12
kwota nakazu 3748,88 zł
Koszty procesu 642,00 zł