Multan Marcin

Dług wynikający z Nakazu Zapłaty i egzekucji Komorniczej KM 335/14
Kwota 2000,84 + odsetki