PAK 22 Sp. z o.o. KRS 0000503350 ; NIP 6292467787 . Prezes Zarządu Tomasz Augustyn Wajdeczko

Nazwa PAK 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców Województwo ŚLĄSKIE
Numer KRS 0000503350 Powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6292467787 Gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA
REGON 24337740000000 Miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KORZENIEC 14
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-04-18 Kod pocztowy 41-300
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji W JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
WAJDECZKO TOMASZ AUGUSTYN PREZES ZARZĄDU
Strona 1 z 1 Liczba członków: 1
Dług wynika z niezapłaconej Faktury Vat podpisanej przez Prezesa Zarządu dłużnika
Kwota FV 7699,80 zł