Paweł Orzechowski

Sygnatura Akt IX K 814/08
Kwota zobowiązania 7200,00 zł + odsetki od 29-12-2009