Pikul Lidia

Weksel zabezpieczający umowę pożyczki pieniężnej