Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjnych ARES Szczotkowski Krzysztof

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.:
Numer identyfikacyjny REGON 531334626
Numer NIP 7521097974
Nazwa SZCZOTKOWSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ,,ARES”
Nazwisko SZCZOTKOWSKI
Imię / imiona KRZYSZTOF PAWEŁ
Adres siedziby:
Województwo OPOLSKIE
Powiat NAMYSŁOWSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura NAMYSŁÓW – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 2A lok.5 , NAMYSŁÓW
Poczta 46-100 NAMYSŁÓW
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 – BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ
Kod i nazwa formy własności 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 4211Z – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
Data wpisu do rejestru / ewidencji
lub data powstania podmiotu *
1998-05-01
Data rozpoczęcia działalności ** 1998-04-15
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER GOSPODARKI
Nazwa rejestru / ewidencji CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ