Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II S.A. / www.raba2.pl

Rubryka 1 Dane

podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 360738333, NIP: 6322012064

3.Firma, pod która spółka działa PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH „RABA II” SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wczesniejszej rejestracji ——

5.Czy przedsiebiorca prowadzi działalnosc

gospodarcza z innymi podmiotami na

podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji

pozytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 Siedziba

i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. SLASKIE, powiat JAWORZNO, gmina JAWORZNO, miejsc. JAWORZNO

2.Adres ul. GRUNWALDZKA, nr 2, lok. —, miejsc. JAWORZNO, kod 43-600, poczta JAWORZNO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 4.

Adres strony internetowej Rubryka

3 Oddziały

Brak wpisów

 

ZARZĄD
Dane osób wchodzacych w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAREK

2.Imiona JERZY EDWARD

3.Numer PESEL/REGON 56……..1

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentujacym PREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w skład

zarzadu została zawieszona w

czynnosciach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona 2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma CIEPLAK

2.Imiona ROMAN

3.Numer PESEL/REGON 70……..1

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentujacym CZŁONEK ZARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w skład

zarzadu została zawieszona w

czynnosciach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona 3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma SWIETLA

2.Imiona KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON 71……..5

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentujacym WICEPREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzaca w skład

zarzadu została zawieszona w

czynnosciach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka