RAD-BUD Radosław Woźniak

Wierzytelność wynika z nie zapłaconych FV.