Romanek Magdalena

Weksel zabezpieczający umowę pożyczki pieniężnej