TOMAREX Tomasz Majchrowski

Zaliczka – Wystawione i opłacone FV Proforma przez dłużnika.

NIP: 717-174-51-82