Tomasz Bielusiak

Weksel zabezpieczający umowę Pożyczki pieniężnej