TOMEX – Usługi Transportowe TOMASZ GOŁAWSKI / miejscowość: Tuchowicz

Brak zapłaty za zlecone usługi zgodnie z umową UPPW 95 z dnia 05 lipca 2011 r.

koszty zastępstwa procesowego
koszty zastępstwa prawnego w egzekucji
zaliczki komornicze

Spłacona w dniu 26 czerwca 2012 kwota 983,59 PLN