Usługi Hotelarsko – Gastronomiczne – Rekreacyjne Ewa Gruszczyńska

Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2006-04-24

Należność główna spłacona
Pozostała do zapłaty kwota obejmuje odsetki umowne.