Witold Korczyński

Umowa pożyczk wraz z uznaniem długu zabezpieczona wekslem

ZW/307/94/R – kwota 36 400 USD

ZW/266/94/R – kwota 15 000 USD