WIWI-POL JANUSZ WITCZAK WWW.WIWIPOL.PL

WITCZAK JANUSZ KLEMENS

NIP: 593-020-27-23

WYROK SĄDU APELACYJNEGO

KWOTA 57 680,00 PLN + KOSZTY SĄDOWE