Zjawiony Małgorzata ; Zjawiony Robert

Zjawiony Małgorzata ; Zjawiony Robert – Mizerów
Dług wynikający z Nakazu Zapłaty VI GC 386/14/1 Klauzula do majątku wspólnego