Dorota Warzecha

Nakaz zapłaty Sygn.akt I Nc 1063/11 – 5800.00 zł + odsetki od dnia 2011-03-03

koszty procesu 1280.00 zł