Nova House Sp. z o.o.

Wierzytelność wynika z niezapłaconej FV + odsetki